exkl. Versand kg

Elektro Teppanyaki-Grill mit 2 Heizzonen 11,7 kW Tischgerät

Elektro Teppanyaki-Grill mit 2 Heizzonen 11,7 kW Tischgerät (B x T x H) 1200 x 895 x 450 mm
exkl. Versand kg

Elektro Teppanyaki-Grill mit 3 Heizzonen 14 kW Tischgerät

Elektro Teppanyaki-Grill mit 3 Heizzonen 14 kW Tischgerät (B x T x H) 1440 x 895 x 450 mm
exkl. Versand kg

Gas Teppanyaki-Grill mit 2 Heizzonen 14 kW Tischgerät

Gas Teppanyaki-Grill mit 2 Heizzonen 14 kW Tischgerät (B x T x H) 1200 x 895 x 450 mm
exkl. Versand kg

Gas Teppanyaki-Grill mit 3 Heizzonen 21 kW Tischgerät

Gas Teppanyaki-Grill mit 3 Heizzonen 21 kW Tischgerät (B x T x H) 1440 x 895 x 450 mm
exkl. Versand kg

Untergestell für Teppanyaki-Grill mit 2 Heizzonen

Untergestell für Teppanyaki-Grill mit 2 Heizzonen (B x T x H) 1200 x 770 x 540 mm
exkl. Versand kg

Untergestell für Teppanyaki-Grill mit 3 Heizzonen

Untergestell für Teppanyaki-Grill mit 3 Heizzonen (B x T x H) 1440 x 770 x 540 mm