ANGEBOT

Aktionspaket
exkl. Versand kg

Winterhalter Reinigerpaket 4 x F30, 2 x B100N

Winterhalter Reinigerpaket
Gläserreiniger & Klarspüler

Aktionspaket
exkl. Versand kg

Winterhalter Reinigerpaket 4 x F8400, 2 x B100N

Winterhalter Reinigerpaket
Geschirrreiniger & Klarspüler
Aktionspaket
exkl. Versand kg

Winterhalter Reinigerpaket 4 x F720BLUe, 2 x B100N

Winterhalter Reinigerpaket
Spezial-Bistroreiniger & Klarspüler

Aktionpaket
exkl. Versand kg

Winterhalter Reinigerpaket 4 x F420e, 2 x B100N

Winterhalter Reinigerpaket
Spezialreiniger & Klarspüler