ohne Aufkantung

kg

Wärmeschrank, 1000x700x850 mm, aus CNS 18/10, Art-Nr.: GM2063-0147

Wärmeschrank, 1000x700x850 mm, aus CNS 18/10,
kg

Wärmeschrank 1200x700x850mm aus CNS 18/10 Art-Nr.: GG1078-0147

Wärmeschrank 1200x700x850mm aus CNS 18/10
kg

Wärmeschrank 1400x700x850mm aus CNS 18/10 Art-Nr.: GG1080-0147

Wärmeschrank 1400x700x850mm aus CNS 18/10
kg

Wärmeschrank 1600x700x850mm aus CNS 18/10 Art-Nr.: GG1082-0147

Wärmeschrank 1600x700x850mm aus CNS 18/10
kg

Wärmeschrank 1800x700x850mmaus CNS 18/10 Art-Nr.: GG1084-0147

Wärmeschrank 1800x700x850mmaus CNS 18/10
kg

Wärmeschrank 2000x700x850mm aus CNS 18/10 Art-Nr.: GG1086-0147

Wärmeschrank 2000x700x850mm aus CNS 18/10
kg

Durchreiche-Wärmeschrank 1200x700x850mm CNS 18/10 Art-Nr.: GG1100-0147

Durchreiche-Wärmeschrank 1200x700x850mm CNS 18/10
kg

Durchreiche-Wärmeschrank 1400x700x850mm CNS 18/10 Art-Nr.: GG1102-0147

Durchreiche-Wärmeschrank 1400x700x850mm CNS 18/10
kg

Durchreiche-Wärmeschrank 1600x700x850mm CNS 18/10 Art-Nr.: GG1104-0147

Durchreiche-Wärmeschrank 1600x700x850mm CNS 18/10
kg

Durchreiche-Wärmeschrank 1800x700x850mm CNS 18/10 Art-Nr.: GG1106-0147

Durchreiche-Wärmeschrank 1800x700x850mm CNS 18/10
kg

Durchreiche-Wärmeschrank 2000x700x850mm CNS 18/10 Art-Nr.: GG1108-0147

Durchreiche-Wärmeschrank 2000x700x850mm CNS 18/10