Elektro

kg

Bainmarie Elektro 400 x 700 x 290 mm, Art-Nr.: E7BM4B-0147

Bainmarie Elektro 400 x 700 x 290 mm,
kg

Bainmarie Elektro 800 x 700 x 290 mm, Art-Nr.: E7BM8B-0147

Bainmarie Elektro 800 x 700 x 290 mm,
kg

Fritteuse Elektro 400 x 700 x 290 mm, Art-Nr.: E7F10-4B-0147

Fritteuse Elektro 400 x 700 x 290 mm,
kg

Fritteuse Elektro 800 x 700 x 290 mm Art-Nr.: E7F10-8B-0147

Fritteuse Elektro 800 x 700 x 290 mm
kg

Griddleplatte Elektro, glatt, 400 x 700 x 290 mm, Chromstahl, Art-Nr.: E7FL4BP/CR-0147

Griddleplatte Elektro, glatt, 400 x 700 x 290 mm, Chromstahl,
kg

Griddleplatte Elektro, 400 x 700 x 290 mm, glatt, Art-Nr.: E7FL4BP-0147

Griddleplatte Elektro, 400 x 700 x 290 mm, glatt,
kg

Griddleplatte Elektro 800 x 700 x 290 mm glatt, Chromstahl, Art-Nr.: E7FL8BP-2/CR-0147

Griddleplatte Elektro 800 x 700 x 290 mm glatt, Chromstahl,
kg

Griddleplatte Elektro, 800 x 700 x 290 mm, glatt, Art-Nr.: E7FL8BP-2-0147

Griddleplatte Elektro, 800 x 700 x 290 mm, glatt,
kg

Kochfeld Elektro 400 x 700 x 290 mm, Art-Nr.: E7P2B-0147

Kochfeld Elektro 400 x 700 x 290 mm
kg

Cerankochfeld 400 x 700 x 900 mm, 2 Platten (Ø 250 mm), Art-Nr.: E7P2M/VTR-0147

Cerankochfeld 400 x 700 x 900 mm, 2 Platten (Ø 250 mm),
kg

Kochfeld Elektro 800 x 700 x 290 mm, Art-Nr.: E7P4B-0147

Kochfeld Elektro 800 x 700 x 290 mm,