Ausschanktheken

kg

Ausschanktheke 2500 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B1-BL-0147

Ausschanktheke 2500 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B1-BL-0147
kg

Ausschanktheke 2500 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B1-BLCH-0147

Ausschanktheke 2500 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B1-BLCH-0147
kg

Ausschanktheke, 2500 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B1-BR-0147

Ausschanktheke, 2500 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B1-BR-0147
kg

Ausschanktheke, 2500 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B1-BRCH-0147

Ausschanktheke, 2500 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B1-BRCH-0147
kg

Ausschanktheke, 2500 x 700 x 930 mm Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B2-BL-0147

Ausschanktheke, 2500 x 700 x 930 mm Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B2-BL-0147
kg

Ausschanktheke, 2500 x 700 x 950 mm Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B2-BLCH-0147

Ausschanktheke, 2500 x 700 x 950 mm Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B2-BLCH-0147
kg

Ausschanktheke 2500 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B2-BR-0147

Ausschanktheke 2500 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B2-BR-0147
kg

Ausschanktheke 2500 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B2-BRCH-0147

Ausschanktheke 2500 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, 400 W, Art-Nr.: B2-BRCH-0147
kg

Ausschanktheke, 612 x 760 x 995 mm, schwarz, 1 Zapfhahn, Art-Nr.: BK-29-0147

Ausschanktheke, 612 x 760 x 995 mm, schwarz, 1 Zapfhahn, Art-Nr.: BK-29-0147
kg

Ausschanktheke, 1247 x 620 x 1060 mm, schwarz, 1 Zapfhahn, 346 L Art-Nr.: BK-48-1.01-0147

Ausschanktheke, 1247 x 620 x 1060 mm, schwarz, 1 Zapfhahn, 346 L Art-Nr.: BK-48-1.01-0147
kg

Ausschanktheke, 1247 x 620 x 1060 mm, schwarz, 2 Zapfhähne, 346L Art-Nr.: BK-48-2.01-0147

Ausschanktheke, 1247 x 620 x 1060 mm, schwarz, 2 Zapfhähne, 346L Art-Nr.: BK-48-2.01-0147
kg

Ausschanktheke, 1552 x 620 x 1060 mm, schwarz, 1 Zapfhahn, 462 L Art-Nr.: BK-60-1-0147

Ausschanktheke, 1552 x 620 x 1060 mm, schwarz, 1 Zapfhahn, 462 L Art-Nr.: BK-60-1-0147
kg

Ausschanktheke 1550 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 1 Tür für Art-Nr.: F1-BL-0147

Ausschanktheke 1550 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 1 Tür für Art-Nr.: F1-BL-0147
kg

Ausschanktheke 1550 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, 1 Tür für Art-Nr.: F1-BLCH-0147

Ausschanktheke 1550 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung,  Art-Nr.: F1-BLCH-0147
kg

Ausschanktheke 1550 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 350 W, Art-Nr.: F1-BR-0147

Ausschanktheke 1550 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 350 W, Art-Nr.: F1-BR-0147
kg

Ausschanktheke 1550 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, 350 W, Art-Nr.: F1-BRCH-0147

Ausschanktheke 1550 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, 350 W, Art-Nr.: F1-BRCH-0147
kg

Ausschanktheke 1550 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 350 W, Art-Nr.: F2-BL-0147

Ausschanktheke 1550 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 350 W, Art-Nr.: F2-BL-0147
kg

Ausschanktheke 1550 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, 350 W, Art-Nr.: F2-BLCH-0147

Ausschanktheke 1550 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, 350 W, Art-Nr.: F2-BLCH-0147
kg

Ausschanktheke, 1550 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, Art-Nr.: F2-BR-0147

Ausschanktheke, 1550 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, Art-Nr.: F2-BR-0147
kg

Ausschanktheke, 1550 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, Art-Nr.: F2-BRCH-0147

Ausschanktheke, 1550 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, Art-Nr.: F2-BRCH-0147
kg

Ausschanktheke 1550 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, Art-Nr.: F-BL-0147

Ausschanktheke 1550 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, Art-Nr.: F-BL-0147
kg

Ausschanktheke 1550 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, Art-Nr.: F-BLCH-0147

Ausschanktheke 1550 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, Art-Nr.: F-BLCH-0147
kg

Ausschanktheke 1550 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, Art-Nr.: F-BR-0147

Ausschanktheke 1550 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, Art-Nr.: F-BR-0147
kg

Ausschanktheke 1550 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, Art-Nr.: F-BRCH-0147

Ausschanktheke 1550 x 700 x 950 mm, Umluftkühlung, Art-Nr.: F-BRCH-0147
kg

Ausschanktheke 1950 x 700 x 930 mm, Umluftkühlung, 350 W Art-Nr.: S1-BL-0147

Ausschanktheke 1950 x 700 x 930 mm,, Umluftkühlung, 350 W Art-Nr.: S1-BL-0147