Thermoboxen

kg

Kühlakku für Thermoboxen, 530 x 325 x 45 mm, Art-Nr.: AV016-0147

Kühlakku für Thermoboxen, 530 x 325 x 45 mm
kg

Thermobox, 620 x 420 x 405 mm, Innenmaße: 530 x 325 x 200 mm, Art-Nr.: Thermo300-0147

Thermobox, 620 x 420 x 405 mm, Innenmaße: 530 x 325 x 200 mm,
kg

Thermobox, 665 x 465 x 440 mm, Innenmaße: 320 x 525 x 310 mm, Art-Nr.: Thermo400-0147

Thermobox, 665 x 465 x 440 mm, Innenmaße: 320 x 525 x 310 mm,
kg

Thermobox, 450 x 625 x 575 mm, doppelwandige Polyurethan-, Art-Nr.: Thermo601-0147

Thermobox, 450 x 625 x 575 mm,
kg

Thermobox, 450 x 625 x 575 mm, Innenmaße: 333 x 540 x 460 mm, Art-Nr.: Thermo601M-0147

Thermobox, 450 x 625 x 575 mm, Innenmaße: 333 x 540 x 460 mm,
kg

Thermobox, 390 x 400 x 690 mm, Innenmaße: 300 x 300 x 590 mm Art-Nr.: Thermo630-0147

Thermobox, 390 x 400 x 690 mm, Innenmaße: 300 x 300 x 590 mm Art-Nr.: Thermo630-0147
kg

Thermobox, 520 x 700 x 670 mm, Innenmaße: 410 x 610 x 550 mm, Art-Nr.: Thermo660-0147

Thermobox, 520 x 700 x 670 mm, Innenmaße: 410 x 610 x 550 mm, Art-Nr.: Thermo660-0147