Besteckbehälter

kg

Besteckbehälter mit 4 Besteckköcher, Art.-Nr.: H80104-0147

Besteckbehälter mit 4 Besteckköcher, Art.-Nr.: H80104-0147
kg

Besteckbehälter mit 6 Besteckköcher, Art.-Nr.: H80105-0147

Besteckbehälter mit 6 Besteckköcher, Art.-Nr.: H80105-0147
kg

Besteckköcher, 107 x 107 x 140 mm, Art.-Nr.: 0042-0147

Besteckköcher, 107 x 107 x 140 mm, Art.-Nr.: 0042-0147
kg

Besteckkasten, 520 x 290 x 97 mm, Art.-Nr.: 0062-0147

Besteckkasten, 520 x 290 x 97 mm, Art.-Nr.: 0062-0147
kg

Besteckköcher, CNS, 115 x 115 x 145 mm, Art.-Nr.: BKI-0147

Besteckköcher, CNS, 115 x 115 x 145 mm, Art.-Nr.: BKI-0147