ohne Aufkantung

Wärmeschrank, 1000 x 600 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR8182-0147

Wärmeschrank, 1000 x 600 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR8182-0147
kg

Wärmeschrank, 1200 x 600 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR8187-0147

Wärmeschrank, 1200 x 600 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR8187-0147
kg

Wärmeschrank, 1400 x 600 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR8189-0147

Wärmeschrank, 1400 x 600 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR8189-0147

Wärmeschrank, 1600 x 600 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR8191-0147

Wärmeschrank, 1600 x 600 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR8191-0147
kg

Wärmeschrank, 1000 x 600 x 850 mm, aus Chromstahl, Art.-Nr.: GM8182-0147

Wärmeschrank, 1000 x 600 x 850 mm, Art.-Nr.: GM8182-0147
kg

Wärmeschrank, 1200 x 600 x 850 mm, aus Chromstahl, Art.-Nr.: GG8187-0147

Wärmeschrank, 1200 x 600 x 850 mm, Art.-Nr.: GG8187-0147
kg

Wärmeschrank, 1400 x 600 x 850 mm, aus Chromstahl, Art.-Nr.: GG8189-0147

Wärmeschrank, 1400 x 600 x 850 mm, Art.-Nr.: GG8189-0147
kg

Wärmeschrank, 1600 x 600 x 850 mm, aus Chromstahl, Art.-Nr.: GG8191-0147

Wärmeschrank, 1600 x 600 x 850 mm, Art.-Nr.: GG8191-0147
kg

Wärmeschrank, 1800 x 600 x 850 mm, aus Chromstahl, Art.-Nr.: GG8193-0147

Wärmeschrank, 1800 x 600 x 850 mm, Art.-Nr.: GG8193-0147
kg

Wärmeschrank, 2000 x 600 x 850 mm, aus Chromstahl, Art.-Nr.: GG8195-0147

Wärmeschrank, 2000 x 600 x 850 mm, Art.-Nr.: GG8195-0147
kg

Durchreiche-Wärmeschrank, 1200 x 600 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG8198-0147

Durchreiche-Wärmeschrank, 1200 x 600 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG8198-0147
kg

Durchreiche-Wärmeschrank, 1400 x 600 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG8200-0147

Durchreiche-Wärmeschrank, 1400 x 600 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG8200-0147
kg

Durchreiche-Wärmeschrank, 1600 x 600 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG8202-0147

Durchreiche-Wärmeschrank, 1600 x 600 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG8202-0147
kg

Durchreiche-Wärmeschrank, 1800 x 600 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG8204-0147

Durchreiche-Wärmeschrank, 1800 x 600 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG8204-0147
kg

Durchreiche-Wärmeschrank, 2000 x 600 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG8206-0147

Durchreiche-Wärmeschrank, 2000 x 600 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG8206-0147