ohne Aufkantung

Wärmeschrank, 1000 x 700 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR1076-0147

Wärmeschrank, 1000 x 700 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR1076-0147

Wärmeschrank, 1200 x 700 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR1078-0147

Wärmeschrank, 1200 x 700 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR1078-0147

Wärmeschrank, 1400 x 700 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR1080-0147

Wärmeschrank, 1400 x 700 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR1080-0147

Wärmeschrank, 1600 x 700 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR1082-0147

Wärmeschrank, 1600 x 700 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR1082-0147

Wärmeschrank, 2000 x 700 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR1086-0147

Wärmeschrank, 2000 x 700 x 850 mm, aus CNS 18/10, Art.-Nr.: SR1086-0147
kg

Wärmeschrank, 1000 x 700 x 850 mm, aus Chromstahl, Art.-Nr.: GM2063-0147

Wärmeschrank, 1000 x 700 x 850 mm, Art.-Nr.: GM2063-0147
kg

Wärmeschrank, 1200 x 700 x 850 mm, aus Chromstahl, Art.-Nr.: GG1078-0147

Wärmeschrank, 1200 x 700 x 850 mm, Art.-Nr.: GG1078-0147
kg

Wärmeschrank, 1400 x 700 x 850 mm, aus Chromstahl, Art.-Nr.: GG1080-0147

Wärmeschrank, 1400 x 700 x 850 mm, Art.-Nr.: GG1080-0147
kg

Wärmeschrank, 1600 x 700 x 850 mm, aus Chromstahl, Art.-Nr.: GG1082-0147

Wärmeschrank, 1600 x 700 x 850 mm, Art.-Nr.: GG1082-0147
kg

Wärmeschrank, 1800 x 700 x 850 mm, aus Chromstahl, Art.-Nr.: GG1084-0147

Wärmeschrank, 1800 x 700 x 850 mm, Art.-Nr.: GG1084-0147
kg

Wärmeschrank, 2000 x 700 x 850 mm, aus Chromstahl, Art.-Nr.: GG1086-0147

Wärmeschrank, 2000 x 700 x 850 mm, Art.-Nr.: GG1086-0147
kg

Durchreiche-Wärmeschrank, 1200 x 700 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG1100-0147

Durchreiche-Wärmeschrank, 1200 x 700 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG1100-0147
kg

Durchreiche-Wärmeschrank, 1400 x 700 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG1102-0147

Durchreiche-Wärmeschrank, 1400 x 700 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG1102-0147
kg

Durchreiche-Wärmeschrank, 1600 x 700 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG1104-0147

Durchreiche-Wärmeschrank, 1600 x 700 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG1104-0147
kg

Durchreiche-Wärmeschrank, 1800 x 700 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG1106-0147

Durchreiche-Wärmeschrank, 1800 x 700 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG1106-0147
kg

Durchreiche-Wärmeschrank, 2000 x 700 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG1108-0147

Durchreiche-Wärmeschrank, 2000 x 700 x 850 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: GG1108-0147