Elektro

kg

Griddleplatte Elektro, 400 x 700 x 290 mm, glatt, Art.-Nr.: E7FL4B-0147

Griddleplatte Elektro, 400 x 700 x 290 mm, glatt, Art.-Nr.: E7FL4B-0147
kg

Griddleplatte Elektro, glatt, 400 x 700 x 290 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: E7FL4B/CR-0147

Griddleplatte Elektro, glatt, 400 x 700 x 290 mm, Chromstahl, Art.-Nr.: E7FL4B/CR-0147
kg

Griddleplatte Elektro, 800 x 700 x 290 mm, glatt, Art.-Nr.: E7FL8B-2-0147

Griddleplatte Elektro, 800 x 700 x 290 mm, glatt, Art.-Nr.: E7FL8B-2-0147
kg

Griddleplatte Elektro 800 x 700 x 290 mm glatt, Chromstahl, Art.-Nr.: E7FL8B-2/CR-0147

Griddleplatte Elektro 800 x 700 x 290 mm glatt, Chromstahl, Art.-Nr.: E7FL8B-2/CR-0147
kg

Fritteuse Elektro 400 x 700 x 290 mm, Art.-Nr.: E7F10-4B-0147

Fritteuse Elektro 400 x 700 x 290 mm, Art.-Nr.: E7F10-4B-0147
kg

Bainmarie Elektro 400 x 700 x 290 mm, Art.-Nr.: E7BM4B-0147

Bainmarie Elektro 400 x 700 x 290 mm, Art.-Nr.: E7BM4B-0147
kg

Bainmarie Elektro 800 x 700 x 290 mm, Art.-Nr.: E7BM8B-0147

Bainmarie Elektro 800 x 700 x 290 mm, Art.-Nr.: E7BM8B-0147
kg

Kochfeld Elektro 400 x 700 x 290 mm, Art.-Nr.: E7P2B-0147

Kochfeld Elektro 400 x 700 x 290 mm, Art.-Nr.: E7P2B-0147
kg

Kochfeld Elektro 800 x 700 x 290 mm, Art.-Nr.: E7P4B-0147

Kochfeld Elektro 800 x 700 x 290 mm, Art.-Nr.: E7P4B-0147