Elektro

kg

Fritteuse, Elektro, 240 x 435 x 265 mm, Art.-Nr.: SD-03SINGLE-0147

Fritteuse, Elektro, 240 x 435 x 265 mm, Art.-Nr.: SD-03SINGLE-0147
kg

Fritteuse, Elektro, 190 x 440 x 270 mm, 1 Korb: 130 x 220 x 100 mm, Art.-Nr.: WF-061-0147

Fritteuse, Elektro, 190 x 440 x 270 mm, 1 Korb: 130 x 220 x 100 mm, Art.-Nr.: WF-061-0147
kg

Fritteuse, Elektro, 380 x 440 x 270 mm, 2 Körbe: 130 x 220 x 100 mm, Art.-Nr.: WF-062-0147

Fritteuse, Elektro, 380 x 440 x 270 mm, 2 Körbe: 130 x 220 x 100 mm, Art.-Nr.: WF-062-0147
kg

Fritteuse, Elektro, 190 x 440 x 320 mm, 1 Korb: 130 x 220 x 140 mm, Art.-Nr.: WF-081-0147

Fritteuse, Elektro, 190 x 440 x 320 mm, 1 Korb: 130 x 220 x 140 mm, Art.-Nr.: WF-081-0147
kg

Doppel-Fritteuse, Elektro, 480 x 420 x 310 mm, Edelstahl, Art.-Nr.: WF-082L-0147

Doppel-Fritteuse, Elektro, 480 x 420 x 310 mm, Edelstahl, Art.-Nr.: WF-082L-0147
kg

Fritteuse, Elektro, 290 x 440 x 285 mm, 1 Korb 200 x 220 x 100 mm, Art.-Nr.: WF-101-0147

Fritteuse, Elektro, 290 x 440 x 285 mm, 1 Korb 200 x 220 x 100 mm, Art.-Nr.: WF-101-0147
kg

Fritteuse, Elektro, 280 x 460 x 325 mm, Korb 200 x 220 x 100 mm, Art.-Nr.: WF-101V-0147

Fritteuse, Elektro, 280 x 460 x 325 mm, Korb 200 x 220 x 100 mm, Art.-Nr.: WF-101V-0147
kg

Doppel-Fritteuse, Elektro, 590 x 440 x 285 mm, Edelstahl, Art.-Nr.: WF-102-0147

Doppel-Fritteuse, Elektro, 590 x 440 x 285 mm, Edelstahl, Art.-Nr.: WF-102-0147
kg

Doppel-Fritteuse, Elektro, 570 x 460 x 325 mm, Korb 200 x 220 x 100 mm, Art.-Nr.: WF-102V-0147

Doppel-Fritteuse, Elektro, 570 x 460 x 325 mm, Korb 200 x 220 x 100 mm, Art.-Nr.: WF-102V-0147
kg

Elektro-Fritteuse 180 x 420 x 300 mm, Art.-Nr.: FE04E-0147

Elektro-Fritteuse 180 x 420 x 300 mm, Art.-Nr.: FE04E-0147
kg

Elektro-Fritteuse, 360 x 420 x 300 mm, Art.-Nr.: FE44E-0147

Elektro-Fritteuse, 360 x 420 x 300 mm, Art.-Nr.: FE44E-0147
kg

Elektro-Fritteuse, 270 x 420 x 300 mm, Art.-Nr.: FE07E-0147

Elektro-Fritteuse, 270 x 420 x 300 mm, Art.-Nr.: FE07E-0147
kg

Elektro-Fritteuse, 540 x 420 x 300 mm, Art.-Nr.: FE077E-0147

Elektro-Fritteuse, 540 x 420 x 300 mm, Art.-Nr.: FE077E-0147
kg

Elektro-Fritteuse 450 x 420 x 300 mm, Art.-Nr.: FE74E-0147

Elektro-Fritteuse 450 x 420 x 300 mm, Art.-Nr.: FE74E-0147
kg

Elektro-Fritteuse 270 x 420 x 370 mm, 3 kW, 230 V / 50 Hz, Art.-Nr.: FE-07V-0147

Elektro-Fritteuse 270 x 420 x 370 mm, 3 kW, 230 V / 50 Hz, Art.-Nr.: FE-07V-0147
kg

Elektro-Fritteuse 540 x 420 x 370 mm, 2 x 3 kW, 230 V / 50 Hz, Art.-Nr.: FE-77V-0147

Elektro-Fritteuse 540 x 420 x 370 mm, 2 x 3 kW, 230 V / 50 Hz, Art.-Nr.: FE-77V-0147
kg

Elektro-Fritteuse 360 x 420 x 370 mm, 8,1 kW, 400 V / 3 N / 50 Hz, Art.-Nr.: FE-10T-0147

Elektro-Fritteuse 360 x 420 x 370 mm, 8,1 kW, 400 V / 3 N / 50 Hz, Art.-Nr.: FE-10T-0147
kg

Elektro-Fritteuse 720 x 420 x 370 mm, 2 x 8,1 kW, 400 V / 3 N /, Art.-Nr.: FE-1010T-0147

Elektro-Fritteuse 720 x 420 x 370 mm, 2 x 8,1 kW, 400 V / 3 N /, Art.-Nr.: FE-1010T-0147
kg

Elektro Fritteuse, 330 x 600 x 290 mm, 8-Liter-Becken, Art.-Nr.: FE-30EL-0147

Elektro Fritteuse, 330 x 600 x 290 mm, 8-Liter-Becken, Art.-Nr.: FE-30EL-0147
kg

Elektro Fritteuse, 330 x 600 x 290 mm, 8-Liter-Becken, Art.-Nr.: FE-30ELT-0147

Elektro Fritteuse, 330 x 600 x 290 mm, 8-Liter-Becken, Art.-Nr.: FE-30ELT-0147
kg

Elektro Fritteuse; 660 x 600 x 290 mm, 2 x 8-Liter-Becken, Art.-Nr.: FE-60EL-0147

Elektro Fritteuse; 660 x 600 x 290 mm, 2 x 8-Liter-Becken, Art.-Nr.: FE-60EL-0147
kg

Elektro Fritteuse; 660 x 600 x 290 mm, 16-Liter-Becken, Art.-Nr.: FE-66/3ELT-0147

Elektro Fritteuse; 660 x 600 x 290 mm, 16-Liter-Becken, Art.-Nr.: FE-66/3ELT-0147
kg

Elektro Fritteuse, 660 x 600 x 290 mm, 2 x 8-Liter-Becken, Art.-Nr.: FE-60ELT-0147

Elektro Fritteuse, 660 x 600 x 290 mm, 2 x 8-Liter-Becken, Art.-Nr.: FE-60ELT-0147
kg

Frittenausgabe 270 x 330 x 220 mm, Art.-Nr.: UH-12-0147

Frittenausgabe 270 x 330 x 220 mm, Art.-Nr.: UH-12-0147
kg

Wärmebrücke, 330 x 550 x 380 mm, Edelstahl, Art.-Nr.: UHL-11-0147

Wärmebrücke, 330 x 550 x 380 mm, Edelstahl, Art.-Nr.: UHL-11-0147
kg

Elektro-Frittenwanne 330 x 600 x 570 mm, Art.-Nr.: UH-30EL-0147

Elektro-Frittenwanne 330 x 600 x 570 mm, Art.-Nr.: UH-30EL-0147