Schubblock links

kg

Arbeitstisch 800 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL088A-0147

Arbeitstisch, 800 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL088A-0147
kg

Arbeitstisch 900 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL098A-0147

Arbeitstisch, 900 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL098A-0147
kg

Arbeitstisch 1100 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL118A-0147

Arbeitstisch, 1100 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL118A-0147
kg

Arbeitstisch 1200 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL128A-0147

Arbeitstisch 1200 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL128A-0147
kg

Arbeitstisch 1400 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL148A-0147

Arbeitstisch 1400 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL148A-0147
kg

Arbeitstisch 1500 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL158A-0147

Arbeitstisch 1500 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL158A-0147
kg

Arbeitstisch 1600 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL168A-0147

Arbeitstisch 1600 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL168A-0147
kg

Arbeitstisch 1700 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL178A-0147

Arbeitstisch 1700 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL178A-0147
kg

Arbeitstisch 1800 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL188A-0147

Arbeitstisch 1800 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL188A-0147
kg

Arbeitstisch 1900 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL198A-0147

Arbeitstisch 1900 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL198A-0147
kg

Arbeitstisch 2000 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL208A-0147

Arbeitstisch 2000 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL208A-0147
kg

Arbeitstisch 2100 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL218A-0147

Arbeitstisch 2100 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL218A-0147
kg

Arbeitstisch 2200 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL228A-0147

Arbeitstisch 2200 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL228A-0147
kg

Arbeitstisch 2300 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL238A-0147

Arbeitstisch 2300 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL238A-0147
kg

Arbeitstisch 2400 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL248A-0147

Arbeitstisch 2400 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL248A-0147
kg

Arbeitstisch 2500 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL258A-0147

Arbeitstisch 2500 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL258A-0147
kg

Arbeitstisch 2600 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL268A-0147

Arbeitstisch 2600 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL268A-0147
kg

Arbeitstisch 2700 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSL278A-0147

Arbeitstisch 2700 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301Art.-Nr.: ATGSL278A-0147
kg

Arbeitstisch 2800 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, 8 Füße, Art.-Nr.: ATGSL288A-0147

Arbeitstisch 2800 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, 8 Füße, Art.-Nr.: ATGSL288A-0147
kg

Arbeitstisch 2900 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, 8 Füße, Art.-Nr.: ATGSL298A-0147

Arbeitstisch 2900 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, 8 Füße, Art.-Nr.: ATGSL298A-0147