Schubblock rechts

kg

Arbeitstisch 800 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR088A-0147

Arbeitstisch 800 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301 Art.-Nr.: ATGSR088A-0147
kg

Arbeitstisch 900 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR098A-0147

Arbeitstisch 900 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR098A-0147
kg

Arbeitstisch 1000 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR108A-0147

Arbeitstisch 1000 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR108A-0147
kg

Arbeitstisch 1100 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR118A-0147

Arbeitstisch 1100 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR118A-0147
kg

Arbeitstisch 1200 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR128A-0147

Arbeitstisch 1200 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR128A-0147
kg

Arbeitstisch 1400 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR148A-0147

Arbeitstisch 1400 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR148A-0147
kg

Arbeitstisch 1500 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301Art.-Nr.: ATGSR158A-0147

Arbeitstisch 1500 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301Art.-Nr.: ATGSR158A-0147
kg

Arbeitstisch 1600 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR168A-0147

Arbeitstisch 1600 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR168A-0147
kg

Arbeitstisch 1700 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR178A-0147

Arbeitstisch 1700 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR178A-0147
kg

Arbeitstisch 1800 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR188A-0147

Arbeitstisch 1800 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR188A-0147
kg

Arbeitstisch 1900 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR198A-0147

Arbeitstisch 1900 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR198A-0147
kg

Arbeitstisch 2100 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR218A-0147

Arbeitstisch 2100 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR218A-0147
kg

Arbeitstisch 2200 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR228A-0147

Arbeitstisch 2200 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR228A-0147
kg

Arbeitstisch 2300 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR238A-0147

Arbeitstisch 2300 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR238A-0147
kg

Arbeitstisch 2400 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR248A-0147

Arbeitstisch 2400 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR248A-0147
kg

Arbeitstisch 2500 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR258A-0147

Arbeitstisch 2500 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR258A-0147
kg

Arbeitstisch 2600 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR268A-0147

Arbeitstisch 2600 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR268A-0147
kg

Arbeitstisch 2700 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR278A-0147

Arbeitstisch 2700 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR278A-0147
kg

Arbeitstisch 2800 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, 8 Füße, Art.-Nr.: ATGSR288A-0147

Arbeitstisch 2800 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, 8 Füße, Art.-Nr.: ATGSR288A-0147
kg

Arbeitstisch 2900 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, 8 Füße, Art.-Nr.: ATGSR298A-0147

Arbeitstisch 2900 x 800 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, 8 Füße, Art.-Nr.: ATGSR298A-0147