Schubblock rechts

kg

Arbeitstisch 800 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR087A-0147

Arbeitstisch 800 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR087A-0147
kg

Arbeitstisch 1000 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR107A-0147

Arbeitstisch 1000 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR107A-0147
kg

Arbeitstisch 1100 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR117A-0147

Arbeitstisch 1100 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR117A-0147
kg

Arbeitstisch 1200 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR127A-0147

Arbeitstisch 1200 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR127A-0147
kg

Arbeitstisch 1300 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301Art.-Nr.: ATGSR137A-0147

Arbeitstisch 1300 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301Art.-Nr.: ATGSR137A-0147
kg

Arbeitstisch 1400 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR147A-0147

Arbeitstisch 1400 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR147A-0147
kg

Arbeitstisch 1500 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR157A-0147

Arbeitstisch 1500 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR157A-0147
kg

Arbeitstisch 1600 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR167A-0147

Arbeitstisch 1600 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR167A-0147
kg

Arbeitstisch 1700 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR177A-0147

Arbeitstisch 1700 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR177A-0147
kg

Arbeitstisch 1900 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR197A-0147

Arbeitstisch 1900 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR197A-0147
kg

Arbeitstisch 2000 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR207A-0147

Arbeitstisch 2000 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR207A-0147
kg

Arbeitstisch 2100 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR217A-0147

Arbeitstisch 2100 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR217A-0147
kg

Arbeitstisch 2200 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR227A-0147

Arbeitstisch 2200 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR227A-0147
kg

Arbeitstisch 2300 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301Art.-Nr.: ATGSR237A-0147

Arbeitstisch 2300 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301Art.-Nr.: ATGSR237A-0147
kg

Arbeitstisch 2400 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR247A-0147

Arbeitstisch 2400 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR247A-0147
kg

Arbeitstisch 2500 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR257A-0147

Arbeitstisch 2500 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR257A-0147
kg

Arbeitstisch 2600 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR267A-0147

Arbeitstisch 2600 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR267A-0147
kg

Arbeitstisch 2700 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR277A-0147

Arbeitstisch 2700 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, Art.-Nr.: ATGSR277A-0147
kg

Arbeitstisch 2800 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, 8 Füße, Art.-Nr.: ATGSR287A-0147

Arbeitstisch 2800 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, 8 Füße, Art.-Nr.: ATGSR287A-0147
kg

Arbeitstisch 2900 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, 8 Füße, Art.-Nr.: ATGSR297A-0147

Arbeitstisch 2900 x 700 x 850 mm, voll aus Edelstahl 1.4301, 8 Füße, Art.-Nr.: ATGSR297A-0147