Becken rechts

kg

Ausschanktheke 1565 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, Art.-Nr.: F-BR-0147

Ausschanktheke 1565 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, Art.-Nr.: F-BR-0147
kg

Ausschanktheke 1565 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, 500 W, Art.-Nr.: F1-BR-0147

Ausschanktheke 1565 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, 500 W, Art.-Nr.: F1-BR-0147
kg

Ausschanktheke, 1565 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, Art.-Nr.: F2-BR-0147

Ausschanktheke, 1565 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, Art.-Nr.: F2-BR-0147
kg

Ausschanktheke 1965 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, Art.-Nr.: S-BR-0147

Ausschanktheke 1965 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, Art.-Nr.: S-BR-0147
kg

Ausschanktheke 1965 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, 500 W, Art.-Nr.: S1-BR-0147

Ausschanktheke 1965 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, 500 W, Art.-Nr.: S1-BR-0147
kg

Ausschanktheke, 1965 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, Art.-Nr.: S2-BR-0147

Ausschanktheke, 1965 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, Art.-Nr.: S2-BR-0147
kg

Ausschanktheke, 2545 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, 500 W, Art.-Nr.: B1-BR-0147

Ausschanktheke, 2545 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, 500 W, Art.-Nr.: B1-BR-0147
kg

Ausschanktheke 2545 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, 500 W, Art.-Nr.: B2-BR-0147

Ausschanktheke 2545 x 700 x 900 mm, Umluftkühlung, 500 W, Art.-Nr.: B2-BR-0147