Backwaren

kg

Fritteusenkorb für FE-30, 455 x 245 x 80 mm, Art.-Nr.: 408001030-0147

Fritteusenkorb für FE-30, 455 x 245 x 80 mm, Art.-Nr.: Korb FE-30-0147
kg

Fritteusenkorb für FE60, 570 x 440 x 80 mm, Art.-Nr.: 408001060-0147

Fritteusenkorb für FE60, 570 x 440 x 80 mm, Art.-Nr.: Korb FE-60-0147
kg

Backwaren Elektro-Fritteuse, 540 x 450 x 370 mm, Art.-Nr.: FE-30-0147

Backwaren Elektro-Fritteuse, 540 x 450 x 370 mm, Art.-Nr.: FE-30-0147
kg

Backwaren Elektro-Fritteuse, 670 x 650 x 370 mm, Art.-Nr.: FE-60-0147

Backwaren Elektro-Fritteuse, 670 x 650 x 370 mm, Art.-Nr.: FE-60-0147
kg

Backwaren Elektro-Fritteuse, 670 x 650 x 900 mm, 30 L, Art.-Nr.: FE-60/P-0147

Backwaren Elektro-Fritteuse, 670 x 650 x 900 mm, 30 L, Art.-Nr.: FE-60/P-0147