Thermoboxen

kg

Kühlakku für Thermoboxen, 530x325x45 mm, Art-Nr.: AV016-0147

Kühlakku für Thermoboxen, 530x325x45 mm
kg

Thermobox, 620x420x405 mm, Innenmaße: 530x325x200 mm, Art-Nr.: Thermo300-0147

Thermobox, 620x420x405 mm, Innenmaße: 530x325x200 mm,
kg

Thermobox, 665x465x440 mm, Innenmaße: 320x525x310 mm, Art-Nr.: Thermo400-0147

Thermobox, 665x465x440 mm, Innenmaße: 320x525x310 mm,
kg

Thermobox, 450x625x575 mm, doppelwandige Polyurethan-, Art-Nr.: Thermo601-0147

Thermobox, 450x625x575 mm, doppelwandige Polyurethan-
kg

Thermobox,450x625x575mm, Innenmaße:333x540x460 mm, Art-Nr.: Thermo601M-0147

Thermobox,450x625x575mm, Innenmaße:333x540x460 mm,
kg

Thermobo x , 390 x 400 x 690mm, Innenmaße: 300 x 300 x 590 mm Art-Nr.: Thermo630-0147

Thermobo x , 390 x 400 x 690mm, Innenmaße: 300 x 300 x 590 mm Art-Nr.: Thermo630-0147
kg

Thermobo x , 520 x 700 x 670mm, Innenmaße: 410 x 610 x 550 mm, Art-Nr.: Thermo660-0147

Thermobo x , 520 x 700 x 670mm, Innenmaße: 410 x 610 x 550 mm, Art-Nr.: Thermo660-0147